ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
VIRTUAL REALITY – VR.

Εικονική πραγματικότητα είναι το μέσο που αποτελείται από αλληλεπιδραστικές εξομοιώσεις με Η/Υ, οι οποίες «αισθάνονται» την θέση και τις ενέργειες του χρήστη, και αντικαθιστούν ή επαυξάνουν την ανάδραση σε μία ή παραπάνω αισθήσεις, δίνοντας το αίσθημα της πνευματικής εμβύθισης ή παρουσίας στην εξομοίωση.

(2003 Γουίλιαμ Ρ. Σέρμαν και Άλαν Μπ. Κρεγκ, πηγή Wikipedia)

Η είσοδος σε έναν εικονικό κόσμο επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων μέσων, μέσω των οποίων ο υπολογιστής, επεξεργάζεται τα δεδομένα που έχει συλλέξει, δημιουργεί τον κόσμο όπως αυτός τον αντιλαμβάνεται με τα στοιχεία που έχει στην διάθεση του και παρέχοντας της αντίστοιχες δυνατότητες κίνησης και αλληλεπίδρασης με το εικονικό αυτό περιβάλλον.

Το VR στην εκπαίδευση είναι ένας ασφαλής και ελεγχόμενος τρόπος για να διδάξετε τους μαθητές σε ένα οπτικό περιβάλλον, όπου ο εκπαιδευτικός έχει τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης. Επιπλέον, ο μαθητής θα δώσει πλήρη προσοχή στο περιεχόμενο.